Những giờ học Lịch sử thiết thực hướng tới chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019)

Ngày đăng: 2019.04.26 - có 661 lượt xem

 “Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.
Hướng tới chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), nhằm tái hiện bức tranh quá khứ một cách sinh động, phương pháp dạy và học môn Lịch sử tại nhà trường đã có những đổi mới căn bản, thông qua các cuộc triển lãm tranh, cuộc thi hái hoa dân chủ... học sinh có thêm cơ sở để nắm vững bản chất sự kiện và hứng thú hơn với môn học.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.
“Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Hay đánh giá của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái mốc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”. (Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976))

Hướng tới chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), hãy cùng đến thăm một giờ chủ đề tại lớp 10A, trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương:


 

Ảnh và bài: Ban Truyền thông.