Phòng giáo dục huyện Thanh Ba thăm quan trải nghiệm mô hình hoạt động của Trường Phổ Thông Chất Lượng Cao Hùng Vương

Ngày đăng: 2019.10.05 - có 465 lượt xem

Nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, công tác chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, các mô hình, cách thức bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp học đối với lãnh đạo các nhà trường Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) và Trung học cơ sở (THCS) huyện Thanh Ba, sáng ngày hôm nay, 57 Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT Thanh Ba; Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS và THCS trong toàn huyện đã có buổi tham quan, làm việc, trao đổi kinh nghiệm tại trường PT CLC Hùng Vương.Đây là dịp để lãnh đạo các nhà trường Tiểu học, TH&THCS và THCS trao đổi kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển các nhà trường theo mô hình lớp chất lượng cao trong trường công lập, bằng xã hội hóa nguồn lực đầu tư từ phụ huynh học sinh, các nhà đầu tư khác cho giáo dục.

Trong giới hạn thời gian cho phép, đoàn và nhà trường đã:
Trao đổi kinh nghiệm quản lý, các mô hình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, công tác xây dựng lớp chất lượng cao trong trường công lập, trường chất lượng cao, tìm hiểu phương pháp và cách thức, nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học và THCS gắn với chủ đề năm học “Kỷ cương-An toàn-Văn hóa-Thân thiện”.


 Thăm lớp, dự giờ về đổi mới phương pháp dạy học tiếp cận với Chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

 Trao đổi kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển nhà trường, mô hình bồi dưỡng nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà cho học sinh.
 Khả năng tiếp cận dạy học song ngữ đối với các môn học trong trường Chất lượng cao Hùng Vương.


 Tham quan cơ sở vật chất, cách bố trí, sắp xếp các phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng, bố trí khuôn viên của trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương.

 

Thông qua chương trình cũng tăng cường công tác giao lưu, tạo mối quan hệ, sự gắn bó, đoàn kết, giao lưu giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên giữa trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương với các trường phổ thông trực thuộc Phòng GD&ĐT Thanh Ba

 

Nguồn: Trường Phổ Thông Chất Lượng Cao Hùng Vương